สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เปิดดู 50 ครั้ง

ช่องของ ครูมานะศักดิ์ หมื่นภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงนาคำ สพป.หนองคาย เขต 1

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เขียน : ปวริศา ลายจังหรีด
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
หมวดหมู่ : 500 วิทยาศาสตร์แสดงความคิดเห็น
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องร่างกาย
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ดาราศาสตร์ ป.6
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 55 ครั้ง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 50 ครั้ง
ระบบสุริยะ ป.6
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องระบบย่อยอาหาร
มานะศักดิ์ หมื่นภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 51 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team