ชุดที่ 1

ชุดฝึกทักษะทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงแร

รายงทัศนธาตุและพื้นฐาน

การวาดภาพระบายสี

3

-4 วัน

แศขึ้นหละครสต้า

เป็นได้ให้โจายไป

ศZ

537

นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

Nะคะทัศนธาตุและพื้นฐานการวาดภาพระบายสี
ศิลปะ ม.4 เปิดดู 64 ครั้ง

ช่องของ ครูมณีรัตน์ โคตรมงคล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1แสดงความคิดเห็น
การวาดภาพระยะไกลใกล้ 3มิติ
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ศิลปะ... ม.4
เปิดดู 35 ครั้ง
ทัศนธาตุและพื้นฐานการวาดภาพระบายสี
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ศิลปะ... ม.4
เปิดดู 64 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team