คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ ป.5 เปิดดู 41 ครั้ง

ช่องของ ครูมณีรัตน์ โคตรมงคล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ฐาปกรณ์ กันทะวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาษาไทย, ประถมศึกษาปีที่ 5แสดงความคิดเห็น
คำไทยที่มาจากภาษาอังกฤษ
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาต่างประเทศ... ป.5
เปิดดู 41 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team