ระบบย่อยอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เปิดดู 39 ครั้ง

ช่องของ ครูมณีรัตน์ โคตรมงคล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

พัชรินทร์ ศรีนิล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
การย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของอาหารเปลี่ยนสภาพไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก พอที่ร่างกายจะดูดซึมและลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น
ระบบย่อยอาหาร
มณีรัตน์ โคตรมงคล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team