คำคล้องจอง
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 23 ครั้ง

ช่องของ ครูมณีรัตน์ โคตรมงคล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ใบงาน เรื่อง คำคล้องจอง วิชาภาษาไทยแสดงความคิดเห็น
การอ่านจับใจความสำคัญจากข่าว ชุดที่ 1
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 55 ครั้ง
คำคล้องจอง
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
การผันวรรณยุกต์
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team