การผันวรรณยุกต์
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 36 ครั้ง


ช่องของ ครูมณีรัตน์ โคตรมงคล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ใช้เพื่อในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แสดงความคิดเห็น
คำคล้องจอง
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 23 ครั้ง
การผันวรรณยุกต์
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 36 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญจากข่าว ชุดที่ 1
มณีรัตน์ โคตรมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 55 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team