จักรพงษ์ ทองสว่าง


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


ประเภทของภูเขาไฟ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 49 ครั้ง

การหมุนเวียนของทะเลสาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 49 ครั้ง

การนำสื่อเข้าระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบ Content Management System (CMS)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 47 ครั้ง

วิธีอัพเดท Windows 10 เป็น Windows 11 อย่างง่าย ใน 5 นาที || ไฟล์ไม่หาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6

การดู 36 ครั้ง

ภาพยนต์สั้น เรื่อง ผิดที่เฉลย

วิชาต้านทุจริต ป.6

การดู 24 ครั้ง