การจัดชุดทำข้อสอบและการนำชุดข้อสอบไปใช้ด้วย Content Management System (CMS) || OBEC Content Center
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 31 ครั้ง


ช่องของ ครูจักรพงษ์ ทองสว่าง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

การจัดชุดทำข้อสอบและการนำชุดข้อสอบไปใช้ด้วย Content Management System (CMS) || OBEC Content Centerแสดงความคิดเห็น
มวยไทย
นายถาวร ช่อจันทร์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
การจัดชุดทำข้อสอบและการนำชุดข้อสอบไปใช้ด้วย Con
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 31 ครั้ง
วิธีอัพเดท Windows 10 เป็น Windows 11 อย่างง่าย
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
การนำสื่อเข้าระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบ
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
การจัดทำข้อสอบ ด้วย Content Management System (
จักรพงษ์ ทองสว่าง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 73 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team