การหมุนเวียนของทะเลสาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร?
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น เปิดดู 49 ครั้ง

ช่องของ ครูจักรพงษ์ ทองสว่าง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

การหมุนเวียนของทะเลสาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร?แสดงความคิดเห็น
การหมุนเวียนของทะเลสาบ เกิดขึ้นได้อย่างไร?
จักรพงษ์ ทองสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team