จักรพงษ์ ทองสว่าง


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
 


วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1