ประเภทของภูเขาไฟ

ภูเขาไฟเป็นช่องเปิดบนผิวดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ซึ่งมีวัตถุที่อุ่นกว่ารอบๆ ออกมาจากภายใน เมื่อวัตถุดังกล่าวออกมา ทำให้เกิดการปะทุ ซึ่งอาจเป็นการระเบิดปล่อยวัตถุขึ้นไปบนท้องฟ้า หรืออาจสงบ มีเพียงการไหลเบาๆ ของวัตถุ ขี้เถ้า หรือก็าซ หากเป็นวัตถุที่ออกมาอาจเป็นหินหลอมละลาย เรียกว่า ลาวา (lava) เมื่ออยู่บนผิว และเรียกว่า แม็กม่า (magma) เมื่ออยู่ใต้ดิน

ภูเขาไฟมี 3 ลักษณะ คือ

1. ภูเขาไฟมีพลัง (active volcanoes)เป็นภูเขาไฟซึ่งเพิ่งเกิดการปะทุหรือกำลังจะมีการปะทุในอนาคต

2. ภูเขาไฟสงบ (dormant volcanoes)เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุแต่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งในอนาคต

3. ภูเขาไฟดับสนิท (extinct volcanoes)เป็นภูเขาไฟที่จะไม่เกิดการปะทุอีกเลย

aaaaaa

ประเภทของภูเขาไฟ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เปิดดู 49 ครั้ง

ช่องของ ครูจักรพงษ์ ทองสว่าง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ประเภทของภูเขาไฟแสดงความคิดเห็น
ประเภทของภูเขาไฟ
จักรพงษ์ ทองสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.6
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team