ภาพยนต์สั้น เรื่อง ผิดที่เฉลย
วิชาต้านทุจริต ทุกระดับชั้น เปิดดู 24 ครั้ง


ช่องของ ครูจักรพงษ์ ทองสว่าง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1แสดงความคิดเห็น
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ผิดที่เฉลย
จักรพงษ์ ทองสว่าง
วิชาต้านทุจริต... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team