การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น การดู 212 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
แสดงความคิดเห็น
คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY (มีใบประกาศ)
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 333 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Youtube - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 165 ครั้ง
การนำเข้าสื่อจาก OBEC Content Center - OBEC PLA
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 136 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท Google Drive - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 103 ครั้ง
การเขียนบทเรียนด้วย Text Editor - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 71 ครั้ง
การนำเข้าบทเรียนประเภท HTML5 VDO - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 63 ครั้ง
การสร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 212 ครั้ง
การสร้างเพลย์ลิสต์ - OBEC PLAY
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 65 ครั้ง
การสร้างคลัง Play List | OBEC PLAY เพื่องานนิเท
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
การดู 29 ครั้ง