1
 
 '
 
 '
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 ชัดเจนน่าฟัง
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 น่ารักจัง
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 สื่อคุณภาพ
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 Good Job ...
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 กรุณาทำบทเรียนให้เรียบร้อยก่อนทำการเผยแพร่
 พรณรงค์ ทรัพย์คง
 ขยันลงข่าวดีมากครับ