เราได้ยินเสียงได้อย่างไร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เปิดดู 54 ครั้ง

ช่องของ ครูกัลยานี แพงจันทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ห่วงโซ่อาหาร
อภิรัฐ ศิริกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 54 ครั้ง
วิทยาศาสตร์
ปรมัติ ปุยะติ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 48 ครั้ง
เมฆ
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรา
ธนัทเทพ อุทัยกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 37 ครั้ง
3. การระเหิดและการระเหิดกลับ วิทย์ ป.5
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
เราได้ยินเสียงได้อย่างไร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 54 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.5 | การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผล
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
เพชร คำทาสี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 41 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
สายฝน ค้าขาย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 45 ครั้ง
เสียงสูงเสียงต่ำ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 38 ครั้ง
การละลายของสายในน้ำ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
องค์ประกอบพืชดอก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 28 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team