กัลยานี แพงจันทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
สพป.อุดรธานี เขต 1


เราได้ยินเสียงได้อย่างไร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 54 ครั้ง

3. การระเหิดและการระเหิดกลับ วิทย์ ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 49 ครั้ง

การละลายของสายในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 43 ครั้ง

เสียงสูงเสียงต่ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

การดู 43 ครั้ง