สารละลาย  

∙ สารละลาย (Solution) คือของผสมเนื้อเดียว (homogeneous mixture) ซึ่งเกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป

▪ สารละลายมีสมบัติคล้ายกับสมบัติของสารองค์ประกอบ ▪ มวลของสารละลายเท่ากับมวลขององค์ประกอบรวมกัน 
องค์ประกอบของสารละลาย

∙ การละลาย (dissolve) คือการที่สารชนิดหนึ่ง (ตัวถูกละลาย) แตกตัวออกเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และแทรกตัวในสารอีกชนิด หนึ่ง (ตัวทําละลาย) โดยทั่วไปเราอาจพิจารณาว่า

▪ สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็น ตัวทําละลาย (solvent) ▪ สารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็น ตัวถูกละลาย (solute)การละลายของสายในน้ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 เปิดดู 43 ครั้ง

ช่องของ ครูกัลยานี แพงจันทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

การละลายของสารในน้ำ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป. 5
สอนโดย ครูกัลยานี แพงจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้งแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์
ปรมัติ ปุยะติ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 48 ครั้ง
การละลายของสายในน้ำ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 38 ครั้ง
เราได้ยินเสียงได้อย่างไร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 54 ครั้ง
องค์ประกอบพืชดอก
พรชนก ศรีสร้างคอม
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 28 ครั้ง
เสียงสูงเสียงต่ำ
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรา
ธนัทเทพ อุทัยกัน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 37 ครั้ง
3. การระเหิดและการระเหิดกลับ วิทย์ ป.5
กัลยานี แพงจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.5 | การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผล
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 43 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
เพชร คำทาสี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 41 ครั้ง
ห่วงโซ่อาหาร
อภิรัฐ ศิริกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 54 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5
สายฝน ค้าขาย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 45 ครั้ง
เมฆ
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.5
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team