ระบบย่อยอาหาร
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 เปิดดู 35 ครั้ง

ช่องของ ครูณิชมลกานต์ บุรีภักดี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.อุดรธานี เขต 1

ระบบย่อยอาหาร
วิชาสุขศึกษาพละศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5แสดงความคิดเห็น
หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 56 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้เกมวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ป 5
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
เกมนำสู่กีฬา พลศึกษา
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรมเกมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team