ณิชมลกานต์ บุรีภักดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านหนองตูม
สพป.อุดรธานี เขต 1


สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 49 ครั้ง

ทบทวนสระ วิชาภาษาไทย

ภาษาไทย ป.1

การดู 41 ครั้ง

ท่องจำ A B C

ภาษาต่างประเทศ อ.3

การดู 36 ครั้ง

ระบบย่อยอาหาร

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5

การดู 35 ครั้ง