ใบความรู้

เกมวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง

มีวิธีเล่น ดังนี้

1) ให้หาสิ่งกีดขวางมา 2-3 ชนิด เช่น กรวย ท่อนไม้ แล้วให้วางสิ่งกีดขวางให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน พร้อมกับกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดกลับตัว

2) ให้คนแรกของแต่ละกลุ่มวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางแต่ละอย่างจนมาถึงจุดกลับตัว แล้ววิ่งกลับเข้ามาต่อท้ายแถวของกลุ่มตนเอง

3) ให้คนต่อมาทำเหมือนคนแรก กลุ่มใดวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้ครบหมดทุกคนก่อน ถือว่าเป็นฝ่ายชนะ

 


ใบความรู้เกมวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ป 5
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 เปิดดู 26 ครั้ง

ช่องของ ครูอภิชาติ สาคร

โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
เกมนำสู่กีฬา พลศึกษา
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 56 ครั้ง
ใบความรู้เกมวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ป 5
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
กิจกรรมเกมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team