เกมนำสู่กีฬา พลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 เปิดดู 29 ครั้ง


ช่องของ ครูอภิชาติ สาคร

โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1

การเคลื่อนไหว ป 5
นายอภิชาติ สาครแสดงความคิดเห็น
ระบบย่อยอาหาร
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 35 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 32 ครั้ง
กิจกรรมเกมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 27 ครั้ง
เกมนำสู่กีฬา พลศึกษา
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 29 ครั้ง
ใบความรู้เกมวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง ป 5
อภิชาติ สาคร
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 26 ครั้ง
หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย
สุพัฒนากร บุปผา
สุขศึกษาและพลศึกษา... ป.5
เปิดดู 56 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team