ชนิสรา แสนทิ


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 1