ณัฐ กลิ่นอุบล


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน
สพป.อุดรธานี เขต 1


Sea Animals คำศัพท์สัตว์ทะเล

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 43 ครั้ง

ออกเสียงพยัญชนะ ภาษาอังกฤษ (A-H)

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 42 ครั้ง

Wild Animals สัตว์ป่า

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 39 ครั้ง

บทเรียนเรื่อง Phonics

ภาษาต่างประเทศ ป.4

การดู 28 ครั้ง