นายสมคิด แสงแก้ว


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


การแสดงผลการเรียน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

การดู 35 ครั้ง