ชนิสรา แสนทิ


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 1
 


มาตราตัวสะกด

ภาษาไทย ป.3