กัลยานี แพงจันทร์


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1


การละลายของสายในน้ำ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5