กัลยานี แพงจันทร์


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1
 


3. การระเหิดและการระเหิดกลับ วิทย์ ป.5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5