ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1


การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 52 ครั้ง

การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 44 ครั้ง

การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY

วิทยาการคำนวณ ป.3

การดู 27 ครั้ง