การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 44 ครั้ง

ช่องของ ครูศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ว 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาด้วยภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ต้องมีลำดับขั้นตอน การทำงาน ก่อนและหลังที่ชัดเจน จะทำให้เข้าใจลำดับขั้นตอนง่ายและไม่กำกวมแสดงความคิดเห็น
เทคโนโลยี
กวิน จิตศักดิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
ป.3 หน่วย1 EP1 เเสดงอัลกอริทึม โดยใช้ภาพ สัญลัก
กฤติยา เจือจินดา
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 44 ครั้ง
บทที่ 3 ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team