การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 27 ครั้ง

ช่องของ ครูศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

*** เพื่อการศึกษาเท่านั้น

การลงทะเบียน OBEC PLAY ประเภทครู

ที่มา
พรณรงค์ ทรัพย์คง channel
โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1แสดงความคิดเห็น
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 44 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
เทคโนโลยี
กวิน จิตศักดิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
บทที่ 3 ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
ป.3 หน่วย1 EP1 เเสดงอัลกอริทึม โดยใช้ภาพ สัญลัก
กฤติยา เจือจินดา
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team