การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคำนวณ ป.3 เปิดดู 52 ครั้ง


ช่องของ ครูศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

*** ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน

ที่มา
vdolearning itvdolearning

สื่อการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3 เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แสดงความคิดเห็น
ป.3 หน่วย1 EP1 เเสดงอัลกอริทึม โดยใช้ภาพ สัญลัก
กฤติยา เจือจินดา
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
การแก้ปัญหาโดยแสดงอัลกอริทึม
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 44 ครั้ง
การลงทะเบียนประเภทครู - OBEC PLAY
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
บทที่ 3 ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 53 ครั้ง
เทคโนโลยี
กวิน จิตศักดิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์
วิทยาการคำนวณ... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team