DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอย่างการทำ DEMO รายการ)
สารคดี ทุกระดับชั้น การดู 68 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1


จำได้ว่าเมื่อย้อนเวลาไปสักประมาณเกือบ 5 ปี ที่ผ่านมาเคยนึกอยากทำรายการ TV รายการหนึ่งที่ชื่อว่า DIY do it yourself "คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว"

เหตุผลที่อยากทำรายการนี้เพราะเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีหรือช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ สนับสนุนให้นักคิด นักประดิษฐ์ ได้นำของดีที่มีอยู่ออกมาโชว์ หรือบอกเล่าเรื่องราวให้กับผู้ชม โดยสิ่งที่เกิดจากจินตนาการ หรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของนักประดิษฐ์ อาจมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่ต้องการ หรืออาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องเติบโตเป็นกำลังหลักให้กับประเทศชาติต่อไป....

หลังจากที่เกิดไอเดียอยากจะทำรายการที่ว่านี้ ก็เริ่มจากการลองเขียนบทรายการ TV และออกแบบการนำเสนอ จากนั้นก็ลองถ่ายทำโดยใช้ตัวเราเองเป็นแบบตัวอย่าง (DEMO) จากนั้นจึงนำ Footage (วีดีโอ) มาตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ และมีการเพิ่มเสียงบรรยายในบางบทที่มีการแทรกคลิป VDO เพื่อให้รายการดูไม่น่าเบื่อ

ในเรื่องราวที่เราจะเห็นว่าผมได้นำเสนอเรื่องราวของการออกแบบกลองโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ ในตอนนั้นผมใช้โปรแกรมออกแบบที่ชื่อว่า MAYA ซึ่งเป็นโปรแกรม 3 มิติ ที่ใช้ออกแบบงาน Animation ที่นิยมใช้มากมายรวมถึงในวงการภาพยนตร์ครับแสดงความคิดเห็น
รายการอยากจะคุย
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง

อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching S
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 94 ครั้ง
DIY : DO IT YOURSELF คุณทำได้ง่ายนิดเดียว (ตัวอ
สารคดี... ทุกระดับชั้น
การดู 68 ครั้ง