คุณครูคนใหม่
แนะแนว ทุกระดับชั้น เปิดดู 36 ครั้ง


ช่องของ ครูเอกราช วรรณคีรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

คุณครูคนใหม่ โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี ครูก้อยแสดงความคิดเห็น
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ธนโชติ สุวรรณโคตร
แนะแนว... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 31 ครั้ง
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Janejira Kanachan
แนะแนว... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
คุณครูคนใหม่
เอกราช วรรณคีรี
แนะแนว... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team