วิธีการทำหมูหวาน
การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น เปิดดู 33 ครั้ง


ช่องของ ครูชาลิสา สรรพโส

โรงเรียนโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

วิธีการทำอาหารงานง่าย หมูหวานแสดงความคิดเห็น
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
วิธีการทำหมูหวาน
ชาลิสา สรรพโส
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
โปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียน
อภิรัฐ ศิริกุล
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team