โปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียน
การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น เปิดดู 43 ครั้ง


ช่องของ ครูอภิรัฐ ศิริกุล

โรงเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สพป.อุดรธานี เขต 1

โปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียน ได้ทุกระดับชั้นเรียนแสดงความคิดเห็น
โปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียน
อภิรัฐ ศิริกุล
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
วิธีการทำหมูหวาน
ชาลิสา สรรพโส
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team