แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
การงานพื้นฐานอาชีพ ทุกระดับชั้น เปิดดู 47 ครั้ง


ช่องของ ครูเอกราช วรรณคีรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
ได้เวลา เก็บเกี่ยวผลผลิต จำปลาขายกัน ครับบบบแสดงความคิดเห็น
วิธีการทำหมูหวาน
ชาลิสา สรรพโส
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
โปรแกรมพิมพ์บัตรนักเรียน
อภิรัฐ ศิริกุล
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
การงานพื้นฐานอาชีพ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team