แบบทดสอบเรื่อง การจำแนกสัตว์คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. นักวิทยาศาสตร์ใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทหลัก

 1. ถิ่นกำเนิด

 2. การหายใจ

 3. กระดูกสันหลัง

 4. การสืบพันธุ์

 1. สัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 1. 3 ประเภท

 2. 4 ประเภท

 3. 5 ประเภท

 4. 6 ประเภท

 1. สัตว์ในข้อใดจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมด

 1. เป็ด พะยูน จระเข้

 2. งู นกนางนวล แมลงสาบ

 3. ไส้เดือน ตุ๊กแก กุ้ง

 4. ต่อ กบ ปู

 1. สัตว์ชนิดใดอยู่ในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 1. หอย

 2. ตั๊กแตน

 3. กุ้ง

 4. ปลา

 1. เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนังไม่มีเกล็ดออกลูกเป็นไข่ เมื่อเล็กหายใจด้วยเหงือก โตขึ้นหายใจด้วยปอด

 1. จระเข้ เต่า

 2. ปลาช่อน ปลาโลมา

 3. ปาด อึ่งอ่าง

 4. กุ้ง ปู


 1. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 1. 5 ประเภท

 2. 6 ประเภท

 3. 7 ประเภท

 4. 8 ประเภท

 1. ข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด

 1. ดาวทะเล หมึก

 2. โลมา ปลากัด

 3. ปลาดาว ปลาฉลาม

 4. หมึก ปลากะพง

 1. สุธีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กบ งู ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก

กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข ค่างคาว ช้าง

เกณฑ์ที่สุธีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด

 1. การสืบพันธุ์

 2. การออกลูก

 3. อาหารที่กิน

 4. แหล่งที่อยู่อาศัย

 1. ข้อใดเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 1. สัตว์ทะเลผิวขรุขระ

 2. หอย หมึก

 3. ฟองน้ำ

 4. ถูกทุกข้อ

 1. ไส้เดือนจัดอยุ่ในประเภทใดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 1. สัตว์เลื้อยคลาน

 2. สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง

 3. หนอนพยาธิ

 4. สัตว์ที่มีรูกลางลำตัว


เฉลยแบบทดสอบเรื่องการจำแนกสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เปิดดู 38 ครั้ง

ช่องของ ครูลฎาภา พรมพิมพ์

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1

แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4แสดงความคิดเห็น
สื่อการสอน อัลกอริทึม (Algorithm)
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 21 ครั้ง
การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ วิทยาศาสตร์ ป
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
ความแข็งของวัสดุ
บัญชา ชวาลไชย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
แบบทดสอบวิทยาการคำนวณ 5 ข้อ
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
หน้าที่และส่วนประกอบของดอก
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
การจำแนกพืช
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ @KruNatee โรงเรียนบ้านขมิ
นที ปัชชาเขียว
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 80 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องรู้จักอัลกอริทึม
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต ป.4
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
สารคดี 15 นาทีรอบโลกตอน ระบบสุริยะ ป.4
ณัฐพร เหมุทัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 49 ครั้ง
บทความ
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 48 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมScratch
อิสราวรรณ ปราบพาล
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 31 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Scratch
อนงค์ศรี สมบัติมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
มวลและน้ำหนัก
วีรภัทร สารพัฒน์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
การจำแนกพืช
วิภาพักตร์ อินทรักษา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 29 ครั้ง
วิทยาศาสตร์หรรษาออนไลน์ ป.4 เรื่องส่วนประกอบของ
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
drive
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 49 ครั้ง
ใบความรู้ ใบ ชั้นป.4
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 44 ครั้ง
ความรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
หทัย สมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 33 ครั้ง
อัลกอริทึม
คมสัน เอียการนา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
สารคดี 15 นาทีรอบโลกตอน ระบบสุริยะ ป.4 วิทยาศา
ธิศวรรณ สุธน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
วิทยาศาสตร์ ป.4
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 36 ครั้ง
วัสดุ วิทยาศาสตร์ ป.4
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 34 ครั้ง
บทความ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
การนำไฟฟ้าของวัสดุ
คมสันต์ สุขไมตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 50 ครั้ง
แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์
คมศักดิ์ แสนศรี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 30 ครั้ง
2.ใบงานวิทยาการคำนวณ
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง
โครงสร้างและส่วนประกอบของพืช วิชาวิทยาศาสตร์
เทียรงาม สารบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 39 ครั้ง
อัลกอริทึม (เทคโนโลยี ป 4 บทที่ 1)
วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 35 ครั้ง
การจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง ชั้นประถมศึกษาปีที
หทัย สมมี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
Hardware คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทวีศักดิ์ ธาตุชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 72 ครั้ง
เพลงต้นไม้
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 32 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.4 | Scratch การสร้างตัวละคร ฉาก
ณัฐฐิรา กิ่งมิ่งแฮ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 34 ครั้ง
วิทยาศาสตร์หรรษาออนไลน์ ป.4 เรื่องส่วนประกอบของ
ประยงค์ กลิ่นหอมอ่อน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 35 ครั้ง
มวลและน้ำหนัก
ลฎาภา พรมพิมพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 41 ครั้ง
การเขียนโปรแกรม scratch
Sunisa Chawpracha
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.4
เปิดดู 38 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team