ลฎาภา พรมพิมพ์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 1


พยัญชนะภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.1

การดู 61 ครั้ง

มวลและน้ำหนัก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 41 ครั้ง

หน้าที่และส่วนประกอบของดอก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 39 ครั้ง

แบบทดสอบเรื่องการจำแนกสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 38 ครั้ง