น้ำฝน นนธิสอน


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
สพป.อุดรธานี เขต 1


แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 52 ครั้ง

ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 39 ครั้ง

สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1

การดู 36 ครั้ง

ธรณีสัณฐานและกระบวนการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.6

การดู 33 ครั้ง