สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เปิดดู 36 ครั้ง

ช่องของ ครูน้ำฝน นนธิสอน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1

สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่หายใจได้ กินอาหารได้ เคลื่อนที่ได้ เจริญเติบโตได้ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เช่น คนและสัตว์ สิ่งไม่มีชีวิต จะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิต คือ ไม่หายใจ ไม่กินอาหาร ไม่เคลื่อนไหว ไม่เจริญเติบโต ไม่มีการสืบพันธ์ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ เช่น ดินสอ ยางลบ หนังสือ เป็นต้น

cr. ครูวิภา ศรีสุวรรณแสดงความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 56 ครั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศราวรรณ ปุริมา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พิชัย นักผูก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์
ชรินรัตน์ พละสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team