ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เปิดดู 39 ครั้ง


ช่องของ ครูน้ำฝน นนธิสอน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1

ในเวลากลางวันท้องฟ้าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ท้องฟ้าจึงมีความสว่าง ส่วนในเวลากลางคืนท้องฟ้า จะมืด เนื่องจากไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ และในเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์และดาวได้เกือบทุกคืน

cr.Lipda Polaแสดงความคิดเห็น
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พิชัย นักผูก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศราวรรณ ปุริมา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 56 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์
ชรินรัตน์ พละสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team