อยากจะคุย EP1 | World Association Of Marching Show Bands
สารคดี ทุกระดับชั้น การดู 94 ครั้ง


พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1


บอกเล่าประสบการณ์การประกวด World Association Of Marching Show Bands ครั้งแรกของวงสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์วิรัติ กฤษดำแสดงความคิดเห็น
คู่มือการใช้งานระบบ OBEC PLAY
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ พรณรงค์ ทรัพย์คง