คำพ้อง

คำพ้อง คือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกัน แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน ในการอ่านจึงต้องระวัง การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องและสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนาของสารต้องอาศัยบริบท

คำพ้องรูป มี 3 ลักษณะ คือ

 • เขียนเหมือนกัน
 • ออกเสียงต่างกัน
 • ความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง คำพ้องรูป

 • แหน
  แหน (หน + แ-) ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
  แหน (ห + แ- + น) ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
 • สระ
  สะ แอ่งน้ำ
  สะ - หระ ตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ
 • เพลา
  เพลา แกนสำหรับสอดในดุมรถ
  เพ - ลา เวลา
 • แขม ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง
  ขะ - แม ชาวเขมร
 • ปักเป้า
  ปัก - เป้า ว่าวชนิดหนึ่ง
  ปัก – กะ - เป้า ว่าวชนิดหนึ่ง

คำพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกัน

คำพ้องเสียง มี 3 ลักษณะ คือ

 • อ่านออกเสียงเหมือนกัน
 • เขียนต่างกัน
 • ความหมายต่างกัน

คำพ้อง
ภาษาไทย ป.6 เปิดดู 36 ครั้ง

ช่องของ ครูสุภาพร ชาวป่า

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต 1

คำพ้องคือคำที่มีความเหมือน มีคำพ้องรูป พ้องเสียง

https://www.youtube.com/c/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%8B%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99แสดงความคิดเห็น
จดหมายส่วนตัว วิชาภาษาไทย
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
คำไวพจน์
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
คำควบกล้ำ
อรทัย ประทุมวัน
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 59 ครั้ง
ติวโอเน็ต
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 81 ครั้ง
กิจกรรมโดมิโน่คำคล้องจอง
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 68 ครั้ง
คำภาษาถิ่น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 56 ครั้ง
ไตรยางค์
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 58 ครั้ง
การอ่าน
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
ชนิดของคำ ภาษาไทย ป.6
วนิดา วันภักดี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 26 ครั้ง
คำสรรพนาม
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 49 ครั้ง
คลิปการสอนเรื่องคำนาม
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 50 ครั้ง
ชนิดของคำในภาษาไทย
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง
คำนาม ป.6
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 44 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning เรื่
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 28 ครั้ง
การแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
การแต่งคำประพันธ์
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 57 ครั้ง
คำพ้อง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
คำนาม : วิชาภาษาไทย
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 46 ครั้ง
คำราชาศัพท์
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 59 ครั้ง
คำคล้องจอง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team