การทดลองระบบย่อยอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เปิดดู 41 ครั้ง

ช่องของ ครูวชิราภรณ์ บุญเสริฐ

โรงเรียนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

เครดิต ผู้เขียน พัชรินทร์ ศรีนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รายละเอียด
การย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทำให้โมเลกุลของอาหารเปลี่ยนสภาพไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก พอที่ร่างกายจะดูดซึมและลำเลียงไปยังเซลล์ต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น
การทดลองระบบย่อยอาหาร
วชิราภรณ์ บุญเสริฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ม.1
เปิดดู 41 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team