พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต 1