พงศ์พิทักษ์ จิตตะบุตร


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
สพป.อุดรธานี เขต 1


แบบรูปและความสัมพันธ์

คณิตศาสตร์ ป.6

การดู 37 ครั้ง

การบวกลบเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 29 ครั้ง

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

คณิตศาสตร์ ป.4

การดู 20 ครั้ง