สุดา คำภูเงิน


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
สพม.อุดรธานี


สถาบันทางสังคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.5

การดู 33 ครั้ง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.5

การดู 27 ครั้ง