ณิชมลกานต์ บุรีภักดี


นี่คือช่องของฉันประเภทผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.อุดรธานี เขต 1


ท่องจำ A B C

ภาษาต่างประเทศ อ.3