วิภาวดี อ่วมงามทรัพย์


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1


วิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 41 ครั้ง

2.ใบงานวิทยาการคำนวณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 38 ครั้ง

อัลกอริทึม (เทคโนโลยี ป 4 บทที่ 1)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 35 ครั้ง

บทความ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 32 ครั้ง

สื่อการสอน อัลกอริทึม (Algorithm)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4

การดู 21 ครั้ง