กาญจนา พังภักดี


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 1


popular food (P5)

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 38 ครั้ง

popular food 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 32 ครั้ง

บทความ

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 31 ครั้ง

Food and drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.5

การดู 30 ครั้ง